قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید

شرکت کشاورزی کوهسار سفیر باختر
تولیدکننده انواع ماشین جوجه کشی ، رطوبت ساز ، هیتر ، سم پاش ، تولید بذر،کمپوست وخاک پوششی پرورش قارچپرورش بوقلمون(اشتغال زا ، پردرآمد اما نیازمند توجه مسوولان )

بوقلمون هاي تجاري

صنعت بوقلمون تجاري از اهميت خاصي برخوردار است و نسبت به اينكه گوشت استحصالي در كدام مسير قرار گیرد، زمان كشتار مشخص و معين ميشود. بوقلمو نهاي نر گوشتي در مدت زمان 18 هفته به وزني معادل 16 كيلوگرم و بوقلمو نهاي ماده گوشتي در پايان 14 هفتگي به 8 كيلوگرم م يرسند. لاشه گوشت بوقلمون از 60 درصد گوشت سفيد و 40 درصد گوشت قرمز تشكيل يافته است. مزه گوشت سفيد يا قرمز لاشه به خاطر تركيبات و عوامل مختلف از يكديگر متمايز م يباشد ولي هر دو نوع بسيار لذيذ و خوشمزه است.

گوشت بوقلمون                               

گوشت بوقلمون از نظر تركيب دارای پروتئيني بالا، كمترين كلسترول، املاح و اسيد آمينه هاي ضروري مي باشد، لذا يك منبع مناسب پروتئين براي افراد مسن، كودكان درحال رشد و مبتلايان به امراض قلبي و عروقي است. ساير آحاد جامعه نيز می توانند از گوشت بوقلمون به عنوان منبع پروتئين مناسب استفاده نمايند. گوشت بوقلمون از نظر ميزان كلسترول در درجه دوم اهميت بعد از ماهي قرار م يگيرد، لذا كساني كه ميزان كلسترول و چربي خون بالا دارند به راحتي م يتوانند از آن بهره مند گردند. موارد مطرح شده خود گواه توجه ساير كشورها به گوشت بوقلمون به عنوان يك منبع پروتئين مناسب تلقي ميشود. تخم بوقلمون به رنگ قهوه اي مايل به زرد با لك ههاي قهو ه اي و بزرگتر از تخم مرغ مي باشد. دور ه ي انكوباسيون تخم (تبديل تخم به جوجه) در بوقلمون 28 روز است. وزن يك بوقلمون گوشتي ظرف مدت 1 هفته به دو برابر ميرسد و در سن 4 هفتگي 40 بار سنگينتر از روز اول است. هر جوجه بوقلمون نر گوشتي 40 كيلوگرم غذا ميخورد تا به وزن 16 كيلوگرم برسد. امروزه به كارگيري رو شهاي مدرن پرورش بوقلمون گوشتي، زم ان بهر ه دهي و ضريب تبديل غذايي را در آنها كاهش داده است. بوقلمو نهاي ماده را معمولا تا سن 14هفتگي و رسيدن به وزن 8 كيلوگرم پرورش مي دهند در حالي كه بوقلمون هاي نر تا سن 18 هفتگي و رسيدن به وزن 16 كيلوگرم نگه داشته مي شوند.

پرورش بوقلمون

نگهداري بوقلمون در سنين جوجگي، يكي از مشكلترين مراحل پرورش بوقلمون است. بوقلمونهاي جوان نيز در مقابل عوامل بيماري زا كاملا حساسند، از اين رو بايد توجه فراواني به آنها داشت. امروزه در اغلب، بوقلمون را به صورت تجاري و به تعداد زياد نگهداري ميكنند و تعداد محدودي از شركتهاي اصلاح نژادي جنبه هاي تجارتي مخصوص به خود را ارايه م يدهند كه از ضريب تبديل و قدرت رشد بسيار بهتري نسبت به ديگر نژادها برخوردارند.

توصیه مهم در مورد تغذيه

يكي از مهمترين توصيه هايي كه بايد به پرورش دهندگان بوقلمون بشود انتخاب غذای مناسب مي باشد. براي پرورش بوقلمون دو برنامه ي غذايي اساسي بايد در نظر گرفته شود. يكي غذاي آردي و ديگري غذاي دان هاي كه به آن يك مكمل پروتئيني اضافه شده باشد. نيازهاي تغذيهاي بوقلمون بر حسب سن متغير است. همچنان كه بر سن بوقلمون افزوده مي شود نيازهاي پروتئيني، ويتاميني و مواد معدني بدن اين حيوان كاهش مي يابد و به نيازهاي آن به مواد انرژي زا افزوده ميشود. مواد غيرقابل حل شدني مانند سنگريزه بايد در سنين 8 تا 10 هفتگي به غذاي بوقلمون افزوده شود. وقتي كه بوقلمو نها با غذاهاي دان هاي و يا در چراگاه و گردشگاه تغذيه م يكنند، بايد حتما به غذاي آنها س مريزه افزوده شود تا بتوانند از آن براي خرد كردن مواد دان هاي و فيبري غذا استفاده كنند.

يكي از ساد ه ترين و عمليترين توصيه هاي غذايي براي تهيه فرمول غذايی برای بوقلمو ن دانی با ۲۸٪د پروتئين براي جوجه بوقلمو نها )پي شدانه(، 21 درصد پروتئين براي بوقلمو نهاي در حال رشد )رشد دانه( و 16 درصد پروتئين براي بوقلمو نهاي بالغ مي باشد.

جوجه کشی بوقلمون

جوجه بوقلمون را ميتوان مانند جوجه مرغ به وسيله ي جوجه کشی ي طبيعي يا جوجه کشی مصنوعي تهيه كرد. در پرورش صنعتي بوقلمون معمولا از جوج هكشي مصنوعي استفاده ميشود. تخم ها بايد داراي اندازه مناسب براي جوجه كشي باشند. حرارت نامناسب، نگهداري طولاني و بالاخره دستكاري و تكان شديد تخم باعث نابودي جنين داخل تخم مي شود.

مدت جوجه درآوري در بوقلمون 28 روز است. معمولا جوجه ها از روز 27 شروع به نوك زدن و درآمدن از تخم م يكنند. تشكيلات جوج ه کشی باید ازسطح بهداشتي بالايي برخوردار باشد. ضدعفوني دستگاه و تخم ها بايد قبل و بعد از هر بار جوجه كشي انجام شود.

حرارت لازم براي جوج ه كشي بوقلمون  38 - 37 درجه سانتيگراد ميباشد و رطوبت نسبي بايد در حدود 60 درصد در 24 روز اول و 70 درصد در 4 روز آخر باشد. عمل چرخاندن و تهويه نيز بايد به صورت مطلوب انجام شود.

نوررساني:

در دو هفته اول زندگي، نور بايد به قدر كفايت در آشيانه وجود داشته باشد تا جوجه ها غذا و آب را ببينند و دچار عدم تغذيه نشوند. 10 الي 15 شمع چراغ بايد شبانه روز روشن باشد به معني كه لامپهاي 200 واتي با فواصلي حدود 3 متر مستقر شوند. يك چراغ 5/ 7 تا 15 واتي بايد در داخل و زير هر دستگاهمادر قرار داده شود. پس از دو هفته اول در آشيانه اي پنجر ه ار، شبها لام پهاي نيم شمعي كافي خواهد بود. نورهاي ضعيف در اين سن از ترس و اضطراب جلوگيري ميكند.

آبخوري

آب آشاميدني جوجه بوقلمو نها را ميتوان هم با آبخور يهاي شيشهاي و هم با آبخور يهاي اتوماتيك تامين كرد. از روز اول تا سه هفتگي يا عرضه به بازار براي هر يكصد قطعه بوقلمون دو آبخوري چشمه اي 15 تا 20 ليتري لازم است. براي هر يكصد قطعه بوقلمون جوان بايد 10 سانت يمتر آبخوري اتوماتيك در نظر گرفت. تغيير كيفي و كمي آبخوري و دانخوري بايد بسيار تدريجي باشد، به طوري كه بوقلمون را از خوردن آب و دان دور نسازد.

تهويه و رطوبت

براي رشد معمولي جوجه بوقلمون هواي تازه و تميز ضرورت دارد. با استفاده از پنجره هاي تهويه اي و همچنين هواكشهاي برقي مي توان تهويه را كنترل كرد كه البته تهويه نبايد سبب سرد شدن سالن گردد.هنگام ورود به سالن ميتوان وضعيت تهويه را به خوبي تشخيص داد، زيرا وجود هر گونه بوي نامناسب دليل عدم و نقص تهويه است. تهويه نامناسب از طرفي موجب كم كردن رطوبت ميشود. وجود رطوبت در داخل سالن نيز يكي از نشانه هاي نقص تهويه است. سالن نگهداري جوجه را نبايد خشك باشد چرا كه اگر خشكي هوا بيش از حد لازم باشد رشد پرها كم شده و وضعيت پرها نامناسب میگردد.

بهداشت و بهسازي

جلوگيري و پيشگيري از بيماري مستلزم رعايت اصول بهسازي و بهداشت است. از اين رو بايد لانه و همچنين وسايل را قبل از ورود و پايان هر دوره به خوبي شست و ضدعفوني كرد.

نكاتي جالب در خصوص بوقلمون

جوجه بوقلمو نها برعكس جوجه مرغها خوردن و آشاميدن را به خودي خود ياد نميگيرند. از اين رو بايد به آنها آموخت. آموختن طرز آشاميدن و خوردن يكي از اشكالات پرورش بوقلمون است. براي اينكه جوجه بوقلمون را به خوردن ترغيب كنند، از جو خرد هشده، شير، تخممرغ پخته و خر دشده و يا غذاي سبز استفاده ميكنند. برخي از توليدكنندگان تعدادي جوجه بوقلمون مسن را بين جوجه بوقلمو نهاي یک روزه رها ميكنند تا توسط آنها خوردن و آشاميدن را فرا گيرند )كه البته اين روش به خاطر ريسك بالاي ابتلا به بيماري در جوجه ها امروزه منسوخ شده است و فقط در شرايط روستايي گاهي از آن استفاده م يكنند(.به طور كلي بوقلمو نها نسبت به مر غها بسياركودن هستند به نحوي كه در نگهداري بوقلمون به طور طبيعي ، اين پرنده همانند مرغ مادر به خوبي از آنها مراقبت نميكند. اغلب جوجه هاي خود را تلف م يكند و يا در مقابل پرندگان ديگر از آنها دفاع نميكند. همچنين اگر روي تخم خوابيده باشد، ممكن است چند روز بدون غذا بخوابد و اگر او را به زور جهت خوردن خوراك از روي تخم بلند كنند، ممكن است پس از سير شدن فراموش كند كه بايد دوباره روي تخ مها بخوابد و از اين جهت ممكن است با اندك غفلت، تخ مها خراب شوند. )البته در محيطهاي روستايي و غيرصنعتي(جوجه بوقلمون نيز بسيار كم هوش و بياس تعداد است و از اين رو يكي از اشكالات اوليه پرورش بوقلمون عدم فرا گرفتن طرز غذا خوردن و آشاميدن است. بايد در روزهاي اول نهايت دقت و توجه و حوصله را نمود تا جوجهها طرز خوردن و آشاميدن را فراگيرند وگرنه در طي روزهاي اول شاهد تلفات بسيار بالايي خواهيم بود. در پرورش جوجه بوقلمو ن ها بايد دقت نمود كه قسمت پرورش تا حد امكان داراي گوشه يا زاويه نباشد چون ممكن است جوجه بوقلمو نها در يك گوشه روي هم جمع شوند و شاهد تلفات ناشي از خفگي در آنها باشيم.

ضريب تبديل غذايي

ضريب تبديل غذايي بوقلمو نها نسبت به سن پرورش متفاوت بوده و در نژادهاي صنعتي مدرن معمولا 5/ 2 الي 5/ 3 است. و با افزايش سن نگهداري اين ميزان افزايش يافته و به ازاي هر نفر 5/ 2 الي 5/ 3 كيلوگرم غذاي مصرفي، 1 كيلوگرم وزن زنده به دست م يآيد. امروزه موسسات اصلا ح نژادي توانسته اند اين مقدار را با رو شهاي اصلاحي بهبود بخشند.

پرورش بوقلمون با سابقه حدود 4 قرن تولید گوشت در ایران می تواند موجبات اشتغال پایدار را در مزارع کشور ایجاد کند، اگر...

 :: موضوعات مرتبط: پرورش بوقلمون

نویسنده : رضایی راد تاریخ : جمعه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۰


.:: This Template By : payamblog.Com ::.


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به شرکت کشاورزی کوهسار سفیر باختر مي باشد.